Tarieven en vergoedingen

Een kosteloos kennismakingsgesprek van een half uur is mogelijk.

Prijzen zijn inclusief medicijnen en kort tussentijds contact (per mail of telefonisch).

Voor het opsturen van extra medicatie tussendoor wordt € 7,50 per flesje gerekend, met een minimumbedrag van € 15,00.

​Consulten worden gedeeltelijk of geheel vergoed door de aanvullende verzekering en staan los van het eigen risico. Er wordt dus geen eigen risico aangesproken.

Via deze link kun je zien welk bedrag jouw zorgverzekering vergoedt.

Tarieven

Eerste consult (1 uur) € 95,-

Vervolgconsult (45 min) € 85,-

Telefonisch consult (45 min) € 85,-

Bij een minimuminkomen is overleg over de consultprijs mogelijk.

 

Privacy

De nieuwe Europese wetgeving omtrent privacy bepaalt dat ieder bedrijf moet voldoen aan regels omtrent privacy. Gegevens worden door mij opgeslagen in een handgeschreven dossier en bevatten informatie over uw gezondheidstoestand en de homeopathische behandeling.

Jouw gegevens worden bij mij goed bewaard, alleen door mij ingezien en niet doorgegeven aan anderen tenzij er noodzaak is en altijd eerst expliciet aan jou hiervoor toestemming is gevraagd.

Het kan voorkomen dan een collega tijdens mijn afwezigheid beschikking heeft over dit dossier teneinde de klachten goed te kunnen beoordelen en je te helpen in een acute situatie.

De factuur bevat gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, omschrijving van de behandeling en de kosten. Deze factuur bevat een deel voor jouw administratie en een deel wat ik bewaar.

Ik doe mijn uiterste best om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan privacy.

lid NVKH;01-1321

lid RBZC; 170239R

KVK;08178756

prestatiecode; 24200

AGB; 90010461 (praktijk), 90031533 (zorgverlener)

Meer informatie?

Neem contact op!